Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

KS-bogen


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Belysning af sager og fænomener i den vestlige verden, hvor religion, samfundsfag og historie er tæt forbundne. For kultur- og samfundsfagsundervisning på hf.

Indhold

Identitet og familie (Maria Madsen: Identitetsdannelser før og nu. Anna Amby Frejbæk: Senmoderne identitet. Hanne Friis Johnsen: Religiøs identitet i det senmoderne samfund). Globalisering - kulturmøder og religiøse konflikter (Brian Egede-Pedersen: Kulturmøder gennem historien. Mikkel Pedersen: Globalisering og kulturmøder ; Islam). Religiøse og politiske brud i dansk og europæisk perspektiv (Brian Egede-Pedersen: Politik og religion - historisk set. Karen Mølbæk: Religiøs politik og politik i religion. Mikkel Pedersen: Kristendom og politik). Det gode samfund (Maria Madsen: Velfærdsstaten i Danmark. Karen Mølbæk: Velfærdsstaten i forandring. Hanne Friis Johnsen: Etik og velfærd). Civilreligion i USA (Maria Madsen: USA - den fælles historie. Anna Amby Frejbæk: USA - politik og befolkning. René Kristoffer Kjær Brandstrup: Civilreligion som "religion")


Anmeldelser (2)


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 223 (2019)

af

af

Christina Olsson

Nr. 223 (2019)