Bøger / faglitteratur

Kulturfagenes didaktik : historie, kristendomskundskab og samfundsfag


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 24. okt. 2017

af

af

Mette F. F Dyreborg

d. 24. okt. 2017

Bogen præsenterer en didaktik for tre af skolens kulturfag: historie, kristendomskundskab og samfundsfag. Den henvender sig til lærerstuderende såvel som erfarne lærere, der ønsker en konkret og overbliksskabende introduktion til fagenes indhold, arbejdsformer og undervisningsmuligheder.

Indledningsvis diskuteres tre af skolen kulturfag: Historie, kristendomskundskab og samfundsfag. Det diskuteres om det er hensigtsmæssigt at sammentænke disse fag, der er forskellige, men grundlæggende bundet sammen af deres fælles interesse i at bidrage til den demokratiske dannelse. Bogen er inddelt i tre dele, der behandler hvert fag for sig igennem otte grundlæggende spørgsmål til fagene, der omhandler deres formål, indhold, elevforudsætninger, arbejdsformer og evaluering.

En rigtig vigtig og god bog om tre af skolens kulturfag, der sjældent fremhæves blandt de andre af skolens fag. Bogen går i dybden med hvert fags didaktiske muligheder og deres dannende potentiale i et demokratisk samfund.

Der findes ingen titler, der behandler didaktikken i de tre kulturfag på en gang, men fagene er behandlet hver for sig i: Fagdidaktik i historieFagdidaktik i samfundsfagKristendomsfaget i folkeskolen, Fagdidaktik i samfundsfag og Kristendomsfaget i folkeskolenDer findes ingen titler, der behandler didaktikken i de tre kulturfag på en gang, men fagene er behandlet hver for sig i: Fagdidaktik i historie, og Kristendomsfaget i folkeskolenDer findes ingen titler, der behandler didaktikken i de tre kulturfag på en gang, men fagene er behandlet hver for sig i: Fagdidaktik i historie, Fagdidaktik i samfundsfag og .


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 16. jan. 2018

af

af

Janus Neumann

d. 16. jan. 2018