Bøger / faglitteratur / bibliografier

Kulturliv : institutioner, praksis og formidling


Beskrivelse


Det danske kulturlivs institutionalisering, om institutionernes selvforståelse og offentlighed.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. okt. 2010

af

af

Jens Hjøllund

d. 18. okt. 2010

Bogen henvender sig såvel til studerende og undervisere på de vidergående uddannelser som til kulturformidlere og kulturelle iværksættere på alle niveauer.

Mere end teoretiske og æstetisk/historiske definitioner af kulturbegrebet har Peter Christensen Teilmanns bog fokus på de danske kulturinstitutioner og deres praksis, selvforståelse og formidlingsformer. Kulturpolitikkens lange historiske linjer fra Julius Bomholt til Carina Christensen trækkes op, men tidsmæssigt ligger hovedvægten på perioden fra midten af 1990'erne og frem til 2010, hvor kulturlivet forandres radikalt, ikke mindst i kraft af den tekniske udvikling og de nye medier. Ved hjælp af mange aktuelle og konkrete eksempler beskrives det, hvordan kulturen formidles og institutionaliseres, men også fornys, i et samspil mellem de statslige styrelser og råd, (eksempelvis Statens Kunstfond, Kunststyrelsen og Kulturarvsstyrelsen), og de praksisformer der vokser frem i de kulturelle vækstlag. Også udviklingen af det fysiske rum, faglig selvforståelse og nye formidlingsformer i kulturlivets centrale ABM-institutioner, (arkiv, bibliotek, museum), behandles indgående.

Peter Hanke: Kulturens skjulte styrker, 2010, er en anden ny udgivelse der fokuserer på institutionernes rolle i dansk kulturliv.

I kraft af overblikket og det store eksempelmateriale er bogen den pt. bedste og mest opdaterede oversigt og indgang til dansk kulturliv og kulturens institutioner og formidlingspraksis.