Bøger / faglitteratur

Kulturmødet : antologi : definitionernes slagmark


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. maj 2010

af

af

Søren Brunbech

d. 19. maj 2010

Artiklerne, der behandler forskellige sider af udfordringerne omkring kulturmødet, vil kunne bruges på de mange forskellige typer uddannelser, hvor integrationsspørgsmålet og forholdet mellem majoritetsbefolkningen og de etniske minoriteter indgår som tema.

Ti artikler af varierende længde og sværhedsgrad om kulturmødet. Af de længere og tungere er kultursociologen Christians Horsts artikel om reorienteringen af integrationsbegrebets betydning, fra feltet for forhandling af sociale rettigheder til forhandlingen af den nationale identitetsdannelse. Mindre fagterminologi er der i kultursociologen Kirsten Hvenegård-Lassens bidrag om majoritetsdanskernes "vi" i en ekskluderende relation til et "de" - de etniske minoriteter - der har rødder tilbage til Indfødrettens kundgørelse i 1776. Abdul Wahid Petersen skriver om islam og demokrati der burde være forenelige størrelser, der kan håndteres med en god vilje og omtanke, der p.t. er fraværende. Flere artikler beskæftiger sig med højskolernes rolle og ansvar som et mødested for forskellige kulturer. Generelt forholder artiklerne sig kritisk til det danske samfunds vilje og evne til at inkludere de etniske minoriteter.

Kulturmødet, 2007, med samme redaktion, retter sig specifikt mod højskolerne med idéer til håndtering af den etnisk kulturelle mangfoldighed.

En samling artikler af noget uens niveau om kulturmødet i det danske samfund, skrevet som debatoplæg til højskolerne, men anvendelig også i andre undervisningssammenhænge.