Bøger / faglitteratur / bibliografier

Kunstens mening : forsøg på en konstruktiv æstetik


Beskrivelse


Hvordan finder vi veje fra at sanse verden til at skabe meningsfulde udtryk af vores verdenssyn. Forfatterens tanke er, at kunst er en speciel form for virkelighedskonstruktion, dvs. menings- og værdidannelse omkring vores eksistenserfaringer og at det enkelte kunstværks mening skal udtrykkes og opfattes sanseligt.