Bøger / faglitteratur til børn

Kunstig intelligens og robotter


Beskrivelse


Kort historisk oversigt over udviklingen inden for robotter og kunstig intelligens også kaldet AI efter udtrykket artificiel intelligence. Eksempler på den fremtidige udvikling og brug af intelligente robotter. Teksten er ledsaget af fotos og tegninger.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 28. juli 2000

af

af

Hans-Christian Uth (skole)

d. 28. juli 2000

Forlagsserien Megatech ønsker at afmystificere den teknologiske forskning. I denne titel om en gren af computerteknologien lykkes det til dels. Men bogens layout og billedbrug signalerer både overfladiskhed og sensationslyst, hvilket uden tvivl vil tiltrække drenge på 3.-4. klassetrin. Tekstdelen er imidlertid redelig og nøgtern, og den vil kunne selvlæses med udbytte af elever fra 7. klassetrin. Vi har i skolebibliotekerne ingen titler, som dækker emnet. Bogens indledningsafsnit behandler computerteknologiens historie og begrebet kunstig intelligens. Derefter beskrives på en række opslag forskellige eksempler på "tænkende" maskiner. Så følger nogle afsnit om sammenhængen mellem hjerne og maskine, og der sluttes af med nogle bud på den fremtidige forskning. Bogens layout er kaotisk med brug af mange typografier og manipulerede billeder. Brødteksten er letlæselig, hvorimod billedtekster er sat med meget små typer; nogle i fed kursiv. De fleste opslag rummer en spørgsmålsboks, hvori der stilles – og besvares – et formodet interessevækkende spørgsmål. Bogen rummer en god tidstavle, en fremragende ordliste samt stikordsregister.


Bibliotekernes vurdering

d. 28. juli 2000

af

af

Susanne Thøfner

d. 28. juli 2000

Denne farvestrålende bog fortæller om robotter, computere og kunstig intelligens og ser både på emnernes historiske baggrund, på nutiden og på de planer og visioner, man har for den nære fremtid. Hvert opslag behandler et afgrænset emne som f.eks. robotkæledyr, neurale netværk og cyborgs. Bogen afsluttes med en ret udførlig tidstavle og en ordliste. Bogen er første bind i en ny serie, der vil behandle det nyeste og mest omdiskuterede indenfor videnskab og teknik, og i samme serie udgives i første omgang en bog om kloning. Bogen har et yderst afvekslende layout med en mængde farverige tegninger og fotos på hvert opslag og factsbokse, der er sat på grøn baggrund. Teksten er mundret og delt i mange mindre afsnit, men den indeholder på grund af emnets karakter mange svære og lange ord. Emnet er spændende og behandlet up to date, men det er så bredt, at man selvfølgelig ikke kan gå i dybden med de enkelte underemner. En flot og indbydende bog med mange spændende fremtidsvisioner. Bogen egner sig til at blive anvendt som bladrebog og læst i småbidder, men kan også udmærket anvendes i opgavesammenhæng, fra ca. 13 år.