Bøger / faglitteratur / bibliografier

Kvalitativ analyse : syv traditioner


Beskrivelse


Kvalitativ analyse - syv traditioner tager afsæt i teori og forskningsmetode og har som formål at drage konklusioner ud af et indsamlet datamateriale. Den analytiske proces afhænger af, hvilket perspektiv og hvilke grundantagelser man gør brug af. Denne titel viser helt konkret, hvordan man analyserer et kvalitativt materiale med afsæt i syv af de mest udbredte analytiske perspektiver: Symbolsk interaktionisme ; Fænomenologi ; Hermeneutik ; Grounded Theory ; Narrativ analyse ; Diskursanalyse ; ANT-baseret analyse. Titlens kapitler er skrevet af førende kvalitative forskere, som præsenterer de syv perspektiver og viser, hvilke konkrete empiriske strategier de hver især lægger op til.

Informationer og udgaver