Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer


Beskrivelse


Præsentation af, hvordan man bruger samfundsfag til opgave- og problemløsning og introduktion til kvalitativ, kvantitativ og komparativ metode. Bogen er egnet til den daglige undervisning i metode, men også til metodisk projektarbejde. Den har desuden fokus på at forberede eleverne i at skrive SRP i samfundsfag. For samfundsfag på A-niveau på de gymnasiale uddannelser.