Bøger / faglitteratur

Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet : en lærebog


Beskrivelse


Lærebogens formål er at give en samlet fremstilling af centrale emner inden for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet baseret på national og international viden og erfaring. Bogen henvender sig først og fremmest til de mange fagfolk i sundhedsvæsenet, som har med patienter at gøre i deres daglige arbejde som klinikere eller som ledere af klinisk virksomhed. Bogen giver et indblik i relevante redskaber, metoder og strategier til kvalitetsudvikling og kan anvendes, når der planlægges og gennemføres kvalitetsudvikling og undervisning herom. Den redaktionelle linje er at fremhæve metoder til kvalitetsudvikling som led i processen til kvalitetsudvikling. Indhold: 1) Kvalitetsudviklingsprocessen: Begreber og terminologi; 2) Problemidentifikation, kvalitetsmål og indikatorer; 3) Data, dataindsamling og datahåndetering; 4) Epidemiologiske mål, design og analyser; 5) Litteratursøgning og vurdering af litteraturen; 6) Projektarbejde i kvalitetsudvikling; 7)Audit; 8) Utilsigtede hændelser; 9) Kliniske databaser til overvågning af kvalitet; 10) Kliniske retningslinjer; 11) Patientforløb i teoretisk og klinisk perspektiv; 12) Patientforløb i organisatorisk perspektiv; 13) Kontinuitet i kontakten mellem patient og personale; 14) Kommunikation mellem patient og personale; 15) Belysning af patientperspektivet; 16) Implementering og kvalitetsudvikling; 17) Uddannelse i kvalitetsudvikling; 18) Kvalitetsudvikling af den samlede organisation; 19) Sundhedsøkonomi og kvalitetsudvikling.

Anmeldelser (5)


Sygeplejersken

Årg. 101, nr. 37 (2001)

af

af

Lis Kofoed Borrild

Årg. 101, nr. 37 (2001)


Klinisk sygepleje

Årg. 16, nr. 1 (2002)

af

af

Sussie Laustsen

Årg. 16, nr. 1 (2002)


Tandlægebladet

Årg. 106, nr. 4 (2002)

af

af

Erik Friis-Hasché

Årg. 106, nr. 4 (2002)


Børnesygeplejerske

2008, nr. 1

af

af

Pernille Høeg

2008, nr. 1


Ugeskrift for læger

Årg. 163, nr. 48 (2001)

af

af

Svend Sabroe

Årg. 163, nr. 48 (2001)