Bøger / faglitteratur til børn

Kvinder i en verden, der forandrer sig 1945-2000


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 10. nov. 2000

af

af

Else Kristensen (skole)

d. 10. nov. 2000

Disse 2 bind er nr. 6 og 7 og de sidste i serien Den anden halvdel af historien, kvindernes historie, der hermed er ført op til vor tid. De øvrige bøger har fortalt om kvinder i oldtidens Rom, Ægypten og Grækenland, i middelalderen i Europa og i det 19. århundrede i Europa. I nærværende bøger om det 20. århundrede er det kvinderne i den vestlige verden, det drejer sig om. Bøgerne er først udkommet i England, og der er stor overvægt af beskrivelser af engelske og især amerikanske kvinders forhold og bedrifter. Kun enkelte steder er der kommentarer, der henviser til danske forhold, og ingen danske kvinder er nævnt i afsnittene "Kvinder og politik", "Berømte kvinder" og "Kvinders præstationer". I tabellen over indførelse af kvinders stemmeret figurerer DK dog på en flot fjerdeplads. Selv om danske forhold ikke er omtalt, kan man sagtens drage paralleller både på tekst- og billedside. Kvindernes entre på de forskellige offentlige scener skildres loyalt, kort og præcist. Bøgerne er bygget over samme læst som de tidligere i serien. Layoutet er godt. Der er luft på siderne, overskuelighed og god overensstemmelse mellem tekst og illustrationer. Interessant læsning, der føjer en vigtig dimension til historien om vor nærmeste fortid. Fint supplement til historieundervisningen i de ældste klasser og projekt/emnearbejde.


Bibliotekernes vurdering

d. 10. nov. 2000

af

af

Birgit Hald

d. 10. nov. 2000

Serien Den anden halvdel af historien er med to bind om kvinders vilkår i henholdsvis tiden fra 1900-1945 og 1945-2000 nået helt up to date. Udstyrsmæssigt er bøgerne ligeså pæne som de tidligere bind i serien, og illustrationerne består i denne omgang af udmærkede og meget sigende fotografier af kvinder i forskellige situationer. Teksten er sat i to spalter og kan læses fra 12 år, men trykfejl, manglende ord og upræcise formuleringer, især i slutningen af sidste bind, forstyrrer læseoplevelsen. De to bøger får sat kvindefrigørelsen ind i en historisk og politisk sammenhæng, og specielt det sidste bind har kommentarer om danske forhold. Efter de stort set kronologiske afsnit følger kapitler om kvindelige pionerer indenfor f.eks. videnskab, politik, erhverv og kunst. Det er fascinerende hvor hurtigt udviklingen trods alt er gået de sidste 30 år, og bøgerne er interessant læsning krydret med rammende citater, så det er ærgerligt med divergerende oplysninger om suffragetterne, fejl i årstal om Golda Meir og en forkert titelhenvisning til Konen og æggene (senest 1982) i kapitlet om feministisk debat. De to bøger er lidt lettere at læse, men svarer emnemæssigt til Kvinders ligestilling (1999) der dog har mere med om danske forhold.Informationer og udgaver