Bøger / faglitteratur

Kvinder og mænd


Beskrivelse


Redegørelse for de feministiske positioner/fortællinger om køn, der har gjort sig gældende inden for kvinde- og kønsforskningen siden 1970'erne, samt bud på mulige alternative fortællinger om køn.

Anmeldelser (7)


Bibliotekernes vurdering

d. 29. apr. 2005

af

af

Kirsten Katholm

d. 29. apr. 2005

Forfatteren er professor i sociologi og har skrevet mange bøger og artikler, herunder Når mænd mødes fra 1987 og Fritids verden fra 1999. Bogens emne er kønsforhold i det nutidige vestlige samfund, især i Danmark, og indeholder teoretiske drøftelser af aktuelle kultur- og samfundsvidenskabelige teorier. Bogen indledes med en grundlæggende gennemgang af den klassiske feminisme og den nye kvinde- og kønsforskning siden 1970'erne. Desuden kommer forfatteren med sine egne alternative bud på nye muligheder for fortolkning og forståelse af fænomenet køn. Der stilles spørgsmål ved den traditionelle opsplitning mellem kønnene og der fremlægges nye fortællinger om magt, eksistens, lidenskab m.v. Værket er velskrevet og kan ses som en introducerende og videregående læsning til emner indenfor kønsforskning. Trods sin pædagogiske fremstilling er bogen svært tilgængelig. Den retter sig mod forskningsmæssige sammenhænge indenfor samfundsfag og humaniora. Målgrupperne er forskere, lærere og studerende på universiteter og andre højere læreanstalter.


Forum for køn og kultur [online]

d. 9. maj 2005

af

af

Jytte Larsen

d. 9. maj 2005


Berlingske tidende

d. 29. juli 2005

af

af

Eva Pohl

d. 29. juli 2005


Psyke & logos

Årg. 27, nr. 2 (2006)

af

af

Talli Ungar Felding

Årg. 27, nr. 2 (2006)


Social kritik

Årg. 18, nr. 106 (2006)

af

af

Birger Steen Nielsen

Årg. 18, nr. 106 (2006)


Kvinder, køn & forskning

Årg. 15, nr. 1 (2006)

af

af

Mette Liv Mertz

Årg. 15, nr. 1 (2006)