Bøger / faglitteratur til børn / forsøg

Lær om træer


Beskrivelse


Træet betyder meget for mennesket. Der vokser træer næsten alle steder på jorden. Træerne giver plads for dyreliv og gavner miljøet. Mange farvefotos og forslag til praktiske øvelser og undersøgelser.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 16. sep. 1999

af

af

Hans-Christian Uth (skole)

d. 16. sep. 1999

En temmelig omfattende fagbog til selvstudium for elever på 4.-6. klassetrin. Den kommer ind på stort set alle aspekter af emnet træer, og den bruger eksempler fra alle verdensdele og klimabælter. Hvert opslag i bogen dækker et tema; f.eks. rødder, bestøvning, savanne, forhistoriske træer. Nogle temaer behandles rent forklarende, andre er såkaldte projekter, hvor læseren søges aktiveret gennem opgaveforslag med tilhørende vejledninger. Ordet projekt er således misvisende i forhold til den danske brug af ordet i skolesammenhæng. Tekstdelen udgøres dels af en kort brødtekst sat i almindelig typestørrelse samt omfattende billedtekster sat med meget små typer. Sproget vil være krævende for de fleste elever på mellemtrinnet. Illustrationssiden er en mangfoldighed af farvefotos og -tegninger i varierende størrelser, placeringer og beskæringer. Bogens amerikanske forlæg skinner ind imellem tydeligt igennem – nogle steder irriterende tydeligt. Der er en del uoverensstemmelser mellem bogens fagudtryk og de almindeligt anvendte i Danmark. Bogen afsluttes med et omfattende stikordsregister.


Bibliotekernes vurdering

d. 16. sep. 1999

af

af

Bente Nielsen

d. 16. sep. 1999

Forfatteren til denne bog om træer har tidligere skrevet Bag kameraet og Med fly over Atlanten, begge 1999. Bogen er opbygget således, at hvert opslag behandler et specielt emne. Til de allerfleste emner hører endnu et opslag med beskrivelse af et par små projekter, der relaterer til emnet. Bogen kommer rundt om mange aspekter. Den gennemgår træets opbygning, de enkelte deles funktioner, livsprocesserne, bestøvning og frugter, frøspredning og spiring og meget mere. Desuden gennemgås karakteristika for skove og træer i de forskellige klimazoner, og der afsluttes med forurening og bevarelse af naturen samt et register. Bogen giver mange faglige oplysninger, selv om alt beskrives ganske kortfattet i en brødtekst, der suppleres af billedtekster og små faktabokse. De fleste projekter er gode og lette at udføre. De beskrives grundigt i ord og billeder. Bogen har et moderne, farvestrålende layout med mange små fotos og tegninger. Den virker indbydende og kan sagtens anvendes af børn fra 9 år som supplement til den eksisterende litteratur.Informationer og udgaver