Bøger / faglitteratur

Lærebog i obligationsret. Bind 2 : Personskifte i skyldforhold, fordringers ophør, hæftelsesformer


Beskrivelse


Andet bind af samlet lærebogsfremstilling af obligationsretten. Bogen giver sammen med Lærebog i obligationsret I - Ydelsen, Beføjelser en grundig fremstilling af obligationsretten. Bliv indført i: Personskifte i skyldforhold (debitor- og kreditorskifte), fordringers ophør - særligt om modregning og forældelse, hæftelsesformer - herunder hovedpunkter i kautionslæren og hæftelsen i forskellige selskabsforhold.