Bøger / faglitteratur / lærebøger

Sikkerhed i fordringer


Beskrivelse


En gennemgang af de retlige aspekter i forbindelse med sikkerhed i fordringer. Bogen beskæftiger sig med de sikkerhedsretlige problemstillinger, der er forbundet med erhvervsvirksomheders anvendelse af simple og negotiable fordringer som kreditsikring. Følgende former for sikkerhedsstillelse behandles bl.a.: Simple fordringer, herunder factoring Virksomheds- og fordringspant Negotiable fordringer, herunder omsætningsgældsbreve, digitale negotiable pantebreve og fondsaktiver Bogen belyser også de særlige problemer, som vedrører det indbyrdes retsforhold mellem panthaver og pantsætter i forbindelse med aftalen om sikkerhedsstillelse - inter partes-relationen. Denne 10. udgave er ajourført og revideret med ny lovgivning, retspraksis og litteratur.

Anmeldelser (1)


Revision & regnskabsvæsen

Årg. 65, nr. 12 (1996)

af

Årg. 65, nr. 12 (1996)