Bøger / faglitteratur

Lærer og personlighed : brug elevfeedback og bliv en bedre underviser


Beskrivelse


Om hvordan undervisere kan bruge elevfeedback til at blive bedre undervisere. Fokus er på lærerrollens betydning for indlæringen og emnerne er bl.a. kommunikation, troværdighed, metodiske overvejelser, lærerkvaliteter og selvrefleksion.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Henrik Munch Jørgensen

2007

Helle Bjerresgaard har 26 års erfaring som lærer i folkeskolen og er af den overbevisning, at for eleverne er læreren den afgørende faktor for, om man får lært noget i skolen. Derfor er det vigtigt med elevfeedback, da underviseren dermed får et detaljeret indblik i sin egen undervisning set med elevøjne. Denne udgivelse fokuserer på lærerens evner til samarbejde med eleverne og henvender sig til alle undervisere. Bogen er et fantastisk redskab for undervisere til selvevaluering samt inspirationskilde til udvikling af lærerpersonlighed og er meget relevant læsning på landets seminarier..

Bogen er baseret på en videnskabelig undersøgelse, som er foretaget på baggrund af en række interviews med elever. Det er resultaterne af denne undersøgelse, som Bjerregaard præsenterer og konkluderer på for at belyse, hvordan undervisere kan bruge elevfeedback til at blive bedre undervisere. Fokus er på lærerrollens betydning for indlæringen og emnerne er bl.a. kommunikation, troværdighed, metodiske overvejelser, lærerkvaliteter og selvreflektion. Bagerst i bogen findes undersøgelsens konkrete redskaber bestående af det spørgeskema, undersøgelsen er baseret på samt de udspurgte elevers besvarelser. Det er en sprogligt lettilgængelig bog, som kan læses som en spændende roman med et fagligt udbytte..

Denne udgivelse ligger på mange områder tæt op ad Per Fibæk Laursens Den autentiske lærer (2004) og er i sit budskab meget enig med de relationsorienterede pædagogikker, som omtales i titler som antologien Relationer i skolen (2006) og forskningsprojektet Stolthed og skam i undervisningen (2004)..

Det er en meget interessant udgivelse, som de fleste undervisere kan få gavn af at læse som inspirationskilde til udvikling af deres lærerrolle. Bogen bør derfor stå på skolernes lærerbiblioteker, samtidig med at den er meget oplagt til anvendelse på læreruddannelsen samt ved uddannelse af andre undervisere.


Folkeskolen

Årg. 123, nr. 47 (2006)

af

af

Heidi Friborg Christophersen

Årg. 123, nr. 47 (2006)


Gymnasieskolen

Årg. 90, nr. 9 (2007)

af

af

Stig F. Sørensen

Årg. 90, nr. 9 (2007)