Bøger / faglitteratur

Læreren som forsker : indføring i forskningsarbejde i skolen


Beskrivelse


I [bogen] bliver den studerende og læreren indført i en lang række forskningsmetoder og metaovervejelser over forskning og lærerarbejde. Studerende og lærere får teori og metode på bl.a. aktionslæring, casestudier, læringscafé, livshistorier, videoobservation og forskningsinterview.
Den retter sig mod studerende og undervisere i læreruddannelsen og på praktikskolerne, og skifter man lærer ud med fx sygeplejerske, pædagog eller socialrådgiver, er bogen også fuldt ud anvendelig og aktuel på disse professionsuddannelser.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 5. aug. 2014

af

af

Hans-Christian Uth

d. 5. aug. 2014

Først og fremmest for lærerstuderende og undervisere på læreruddannelsen og i grundskolen. Skoleledere og konsulenter vil også kunne anvende bogen, ligesom den kan være relevant på pædagog- , sygepleje- og socialrådgiverområdet.

Antologi skrevet af 16 forfattere, hvoraf hovedparten er tilknyttet Tromsø Universitet og Høgskolen i Tromsø. Efter et introduktionskapitel om bogens indhold og om erfaring kontra forskning falder bogen i tre hovedafsnit. I første del behandles i fire grundlæggende kapitler forskning i skolens hverdag, aktionslæring, den forskende lærer og videnskabsteoretiske valg. Anden del præsenterer tre klassiske modeller: observation, interview samt statistik og spørgeskemaer. I tredje del behandles en lang række andre forskningsværktøjer som fx casestudier, læringscaféer, livshistorier og metaforer. Bogen afsluttes med et opsamlingskapitel og en forfatterbiografi. Alle kapitler er forsynet med omfattende litteraturlister, og mange endvidere med diagrammer, figurer og oversigter.

Lignende udgivelse findes ikke, men det centrale emne: aktionslæring er behandlet i Strategisk aktionslæring fra 2014, i Aktionslæringens DNA fra 2010 og i klassikeren Aktionslæring : læring i og af praksis fra 2007.

Relevant udgivelse, som kan understøtte bestræbelserne på, at gøre læreruddannelse og grundskole mere forskningsbaseret og -orienteret.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 6. okt. 2014

af

af

Lisbeth Lunde Frederiksen

d. 6. okt. 2014


Dansk pædagogisk tidsskrift

2016, nr. 1

af

af

Karl-Henrik Jørgensen

2016, nr. 1