Bøger / faglitteratur

Matematik og natur/teknologi i 4. klasse


Beskrivelse


Resultaterne af TIMSS 2019 undersøgelsen, som ser på skoleelevers færdigheder i matematik og de naturvidenskabelige fag, med fokus på læringsforudsætninger og elevbaggrunde, rammefaktorer og ressourcer samt læreprocesser og didaktiske praksisser.