Bøger / faglitteratur / disputatser

Lærerprofessionalitet : illusion og vision!


Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 3. jan. 2006

af

af

Jens Verner Nielsen

d. 3. jan. 2006

Bogen er en ph.d.-afhandling genskrevet med sigte specielt på lærerstuderende og aktive lærere. Bogens anliggende er afklaring af, i hvilket omfang lærerjobbet kan betegnes som en profession og lærerne som professionelle med argumenter for og forslag til en fortsat udbygning af professionaliseringsprojektet, forslag om uddannelse med afsæt i forskningsbaseret vidensbase, som bogen selv kan være del af, og om tid til lærernes refleksion og kollegiale kommunikation i et fagsprog etableret af denne vidensbase. Genskrivningen har stadig udtalt præg af forskningsprojekt med omfattende brug af citater og grundigt noteapparat og med brug af et (for!) omstændeligt sprog vrimlende af fagudtryk. Det er absolut ikke popsnak til at skimme i et frikvarter, men ved langsom læsning og Dansk fremmedordbog fremme er der vigtig viden og kloge betragtninger at hente om folkeskolens fortsatte udvikling. Efter fire kapitler med gennemgang af eksisterende forskning om lærerarbejdet, om specielt angelsaksisk skolestyring, om undervisningen og skolens funktioner i samfundet og om vidensproduktion, alt med pædagogikkens paradoks som gennemgående tema, følger et afsnit med tematiserede gennemgange af interviews med dygtige lærere. Afsluttende om professionsforskning og konklusioner og anbefalinger. Udførlig litteraturliste, men desværre intet stikordsregister.


Folkeskolen

Årg. 122, nr. 50/51/52 (2005)

af

af

Thorkild Thejsen

Årg. 122, nr. 50/51/52 (2005)


Dansk pædagogisk tidsskrift

2006, nr. 1

af

af

Bodil Christensen

2006, nr. 1


Psykologisk pædagogisk rådgivning

Årg. 43, nr. 1 (2006)

af

af

Palle Bendsen

Årg. 43, nr. 1 (2006)