Bøger / faglitteratur

Lærerens praksis


Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 21. sep. 2010

af

af

Henrik Munch Jørgensen

d. 21. sep. 2010

Denne bog ser analytisk på lærerens handlinger i skolen for at give en række bud på hvilke betingelser, der danner baggrund for lærerens praksis i klasseværelset. Bogen er både velegnet til brug på læreruddannelsen og i forbindelse med efteruddannelse af lærere. Men bogen kan også bare læses af interesse, da det er en interessant udgivelse, som betragter lærerens virke i klasselokalet på en anderledes måde end øvrige titler om lærerpraksis gør. Bogen kan samtidig også anvendes af lærere til at få større forståelse af egen undervisningspraksis.

Bogen er baseret på et forskningsprojekt, som forfatteren har gennemført i perioden 1998-2002 og præsenterer 6 forskellige synsvinkler, som lærerens praksis kan anskues ud fra. De 6 synsvinkler gennemgås både rent teoretisk og via analyser af undervisningssituationer. Lærerens praksis kan eksempelvis være udsprunget af pædagogiske visioner og teorier, bevægelser i en koreografi, påvirket af lærerens livsbane eller påvirket af skolens arkitektur og indretning.

Bogen kan med fordel suppleres med titler som Læreren som leder : klasseledelse i folkeskole og gymnasium, 2010 og Den autentiske lærer, 2004, som er to gode titler om lærerens praksis, men med et andet fokus.

Interessant og lærerig udgivelse, som anskuer og analyserer lærerens praksis på en anderledes måde end de gængse bøger om emnet.


Undervisere.dk

Årg. 4, dec. (2010)

af

af

Helle Bjerresgaard

Årg. 4, dec. (2010)


Dansk pædagogisk tidsskrift

2011, nr. 3

af

af

Bodil Christensen

2011, nr. 3


Unge pædagoger

2012, nr. 1

af

af

Hans Jørgen Kristensen

2012, nr. 1