Bøger / faglitteratur

Læreruddannelsens didaktik. Bind 1


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Jens Verner Nielsen

2007

Et værk i to tætskrevne bind til lærerstuderende og deres undervisere. Men bøgerne kan også være til hjælp for færdiguddannede i deres refleksioner over og praktiske tilrettelæggelse af egen undervisning. Efter opkridtning af banen i et indledende afsnit omhandles hvert af læreruddannelsens fag over en snes sider - de pædagogiske og samfunds- og naturfaglige i første bind og de musisk-praktiske og de sproglige i andet. Det er bøgernes styrke, at artiklerne af skrevet af fagfolk på hvert deres område. Men det giver et lidt flimrende billede med forskellig tilgang og fokus lige fra overvejende beskrivelse af egen praksis til fremsættelse af forslag til omdefinering af fags mål og indhold. Gennemgående temaer er dog den kritiske refleksion, de historiske forudsætninger og beskrivelserne af, hvordan et seminariefag ofte spræller i spændingsfeltet mellem basisfaget på universitetet og skolefaget i grundskolen. Artiklerne er overvejende velskrevne i ligefremt og lettilgængeligt sprog med udførlige fodnoter og litteraturhenvisninger, men ikke alle er lige skarpt formulerede og enkelte er unødigt knudrede og på et (for?) højt abstraktionsniveau. Værket er det første af sin art her i landet og er helt anderledes fagspecifik end Schnacks mere bredt anlagte artikelsamling med samme titel fra 1993-95.


Unge pædagoger

2007, nr. 3

af

af

René B. Christiansen

2007, nr. 3