Bøger / faglitteratur

Læring i fællesskab : en pædagogisk model for professionsuddannelser


Beskrivelse


Læring i fællesskab handler om praktikstudierne ved professionsuddannelserne. Bogen behandler det centrale spørgsmål: Hvordan kan praktikstudierne organiseres og gennemføres, så de studerende får de bedste muligheder for at tilegne sig de kompetencer, som deres fremtidige faglige praksis vil kræve? Bogen præsenterer en konkret arbejdsmodel; feedbackmodellen, med tilhørende værktøjer til et læringsfremmende samspil mellem uddannelsesinstitutionen og praksisfeltet. Samtidig er der lagt vægt på at formidle den teoretiske tænkning bag modellen. Modellen baserer sig på feedback fra praksisfeltet til uddannelsesinstitution og omvendt, og den inddrager både de studerende, lærerne og praktikvejlederne - dermed skabes grundlag for at lære i fællesskab. Udover præsentationen af modellen bliver der også redegjort for erfaringer med at afprøve den i praksis af studerende, lærere og praktikvejledere. I forordet til den danske udgave fortæller Lars Lindhardt, Lektor ved CVU Nordjylland om feedbackmodellens relevans for de danske professionsbacheloruddannelser.

Anmeldelser (1)


Sygeplejersken

Årg. 108, nr. 24 (2008)

af

af

Jens Bydam

Årg. 108, nr. 24 (2008)