Bøger / faglitteratur

Læring retur : demokratisk dannelse for en menneskelig fremtid


Beskrivelse


Genfortolkning af begrebet læring, som ifølge forfatteren skal opfattes som en reaktion på, hvad der er anderledes, dvs. ikke opfattes som tilegnelsen af noget "udefra". Han skriver på baggrund af sin forskning i medborgerskab, livslang læring, pædagogisk teori, demokrati og uddannelse at begrebet læring må fornyes.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 30. juni 2009

af

af

Jytte Bræmer

d. 30. juni 2009

Bogen er på et højt teoretisk niveau og henvender sig til studerende, lærere og forskere indenfor pædagogik- og læringsområdet.

Forfatteren forsøger at indkredse og diskutere læringsbegrebet. Han ser læring som en reaktion på en forstyrrelse, og læreren vil altid gribe ind i elevers liv. Han arbejder ud fra en forståelse af undervisning, der fokuserer på de mangfoldige måder, hvorpå mennesker som unikke individer kan blive til i verden. Han tager således afstand fra den pædagogiske tænkning, der anskuer uddannelse og skoling ud fra en teknologisk holdning, hvor uddannelse er et instrument, der kan bruges til at opnå specifikke mål. Hans måde at se uddannelse på er derfor stærkt knyttet til dannelse og udvikling af demokratiske individer. Han indrager i sin argumentation filosoffer som Hannah Arendt, Kant, Dewey og mange andre, og bogen er derfor et teoretisk funderet bud på en anden måde at anskue læring på. Den forudsætter både pædagogisk og filosofisk teori bekendt, og den vil derfor henvende sig til folk, der beskæftiger sig med området på universitetsniveauet.

Bogen udkommer i en nye serie om pædagogisk filosofi, der betragter pædagogikken fra en filosofisk vinkel. Den ligger derfor emnemæssigt tæt op ad en anden bog i serien: Skab dig : pædagogisk filosofi, 2008, ligesom forfatteren står i gæld til andre store dannelsestænkere, som John Dewey.

En teoretisk bog om læringsbegrebet set ud fra et filosofisk perspektiv.


Undervisere.dk

Årg. 3, dec. (2009)

af

af

Louise Nabe-Nielsen

Årg. 3, dec. (2009)