Bøger / faglitteratur

Læsning og skrivning i alle fag


Beskrivelse


Om hvordan faglig læsning og skrivning kan være med til at styrke elevernes faglighed i de enkelte fag. Første del indeholder generelle og teoretiske artikler, anden del består af faglige artikler, hvor de enkelte fag kobles til teorierne.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 21. aug. 2012

af

af

Hans-Christian Uth

d. 21. aug. 2012

For undervisere i alle fag i folkeskolen, for faglige vejledere og for lærerstuderende. Bogen udsendes af Danmarks Lærerforening til alle folkeskoler.

Antologien samler op på Danmarks Lærerforenings store læseprojekt: Vi læser for livet. Det gøres i bogens første del ved at beskrive forskellige teoretiske tilgange til den faglige læsning og skrivning. I bogens anden del beskrives undervisningsmuligheder i alle skolens fag - i alfabetisk rækkefølge for at betone, at alle fag kan og skal bidrage til læsningen og skrivningen. Gennem hele bogen opereres med samme teksttypologi som i undervisningsministeriets netpublikation Læsning i fagene - i folkeskolen. Beskrivelserne af undervisningsmulighederne i de enkelte fag gribes naturligt nok meget forskelligt an. Det betyder, at fagbeskrivelserne beriger hinanden og med fordel kan læses af undervisere fra tilstødende fagområder. Alle afsnit i bogen har en lille introduktionstekst og afsluttes med en international litteraturliste. Mange afsnit rummer illustrationer, eksempler og skemaer. Bogen rummer indholdsfortegnelse og et desværre noget kort stikordsregister. Bogens 22 bidragydere præsenteres kort bagerst i bogen.

Udover Elisabeth Arnbaks klassiker fra 2003 Faglig læsning : fra læseproces til læreproces har vi fra 2010 Faglig læsning i fagene : teamhåndbog.

Kompetent, veloplagt og velstruktureret bog med stor brugsværdi.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 13. aug. 2012

af

af

Bente Qvist Okholm

d. 13. aug. 2012