Bøger / faglitteratur

Læseforståelse - indsigt og undervisning


Beskrivelse


[Bogen] gennemgår de vigtige færdigheder i tekstforståelse - som ikke kan tages for givet, selv om eleverne har knækket skriftens kode. Det drejer sig om skriftsprogligt ordforråd, syntaktiske færdigheder, færdigheder i at drage inferenser (tankeslutninger), kendskab til tekstbygning og metakognitive færdigheder.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 13. feb. 2015

af

af

Hans-Christian Uth

d. 13. feb. 2015

En eksemplarisk klar og velargumenterende bog, som også rummer nyeste viden på området. Bogen er relevant for undervisere på alle trin i grundskolen samt for lærerstuderende.

Efter et indføringskapitel til emnet følger i syv kapitler aspekter omkring læseforståelse. Der er fx kapitler om god og dårlig sprogforståelse, om inferenser og ordkendskab samt sætnings- og tekstopbygning. Der afsluttes med kapitler om begrebet forståelsesmonitorering og om mulighederne for at omsætte bogens anvisninger til konkret undervisning. Alle kapitler indledes med en forklaring af kapitlets formål og afsluttes af et opsamlingsafsnit. Bogen igennem gives der en lang række aktivitetsmuligheder, til hvilke der sidst i bogen gives løsningsforslag. De enkelte kapitler er forsynet med diagrammer og oversigter samt forklaring af fagtermer. Bogens omfattende indholdsfortegnelse og stikordsregister muliggør opslagslæsning. Den rummer desuden en omfattende international litteraturliste.

På samme tid en teoretisk velfunderet og let tilgængelig udgivelse. Den er i sin opbygning eksemplarisk for formidling af et fagligt stof.

Bogen supplerer fint Læsning og læseundervisningFlydende læsning i praksisLæsningens linserAt tænke teori - om læseteorier og læsning og Flydende læsning i praksis . I forlagsserien \Læsevejlederen\ udkom i 2012 titlerne Læsningens linser og At tænke teori - om læseteorier og læsningBogen supplerer fint Læsning og læseundervisning og . I forlagsserien \Læsevejlederen\ udkom i 2012 titlerne Læsningens linser og At tænke teori - om læseteorier og læsningBogen supplerer fint Læsning og læseundervisning og Flydende læsning i praksis . I forlagsserien \Læsevejlederen\ udkom i 2012 titlerne og At tænke teori - om læseteorier og læsningBogen supplerer fint Læsning og læseundervisning og Flydende læsning i praksis . I forlagsserien \Læsevejlederen\ udkom i 2012 titlerne Læsningens linser og .


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 7. apr. 2015

af

af

Bente Qvist Okholm

d. 7. apr. 2015


Specialpædagogik

Årg. 36, nr. 2 (2016)

af

af

Kirsten Halling

Årg. 36, nr. 2 (2016)


Læsepædagogen

Årg. 63, nr. 3 (2015)

af

af

Bjarne Købmand Petersen

Årg. 63, nr. 3 (2015)