Bøger / faglitteratur

Ledelse af professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud : fra ny viden til nye handlinger i praksis


Beskrivelse


Bogens fokus er ledelse af medarbejdernes læring og den ledelsesmæssige opgave med at skabe organisatoriske forudsætninger for, at ny viden kan blive til nye handlinger i praksis. Hermed sikres det fortsatte arbejde med kvalitetsudvikling i pædagogisk hverdagspraksis til gavn for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.