Bøger / faglitteratur

Ledelsesansvar og ledelsesansvarsforsikring


Beskrivelse


En analyse af ledelsesansvar i dansk ret – og en gennemgang af mulighederne for forsikring af ledelsesansvar. Ledelsesansvaret i dansk ret har i de seneste 10 år været genstand for stadig stigende fokus, både som følge af virksomhedsskandaler, der har ført til højprofilerede retssager og deraf følgende retspraksis, og på grund af den nye selskabslov år 2010. Bogen gennemgår og kommenterer lovgivning og retspraksis i relation til ledelsesansvar i Danmark. Ledelsesansvarsforsikringer har de seneste 10 år været udsat for betydelig produktudvikling. Kernedækningen – forsvarsomkostninger og erstatninger – er i det væsentlige uændrede, men dækningen er udvidet til at omfatte flere og andre former for omkostninger, der opstår ved eller som følge af sager om ledelsesansvar. Bogen gennemgår og kommenterer forsikringsbetingelser for ledelsesansvarsforsikring og andre relevante forhold før, under og efter indtegning af ledelsesansvarsforsikring.
Denne bog indeholder: •En beskrivelse af retsreglerne og retspraksis for ledelsens erstatningsansvar i Danmark •Gennemgang af ledelsesansvarsforsikringens dækning med udgangspunkt i aktuelle forsikringspolicer fra markedsledende forsikringsselskaber, herunder generelle bestemmelser, udvidelser og undtagelser, samt særlige problemstillinger ved ledelsesansvarsforsikringer •Forslag til afdækning af risici via personlig risk management Som afslutning diskuterer bogen samfundsmæssige konsekvenser af ledelsesansvarsforsikring og eventuelle alternativer til forsikring.

Anmeldelser (1)


Erhvervsjuridisk tidsskrift

2012, nr. 2

af

af

Peer Schaumburg-Müller

2012, nr. 2