Bøger / faglitteratur

Legetøj og klogheder


Beskrivelse


Om legetøj og intelligens. Anvisning til hvilke typer legetøj der passer til udvikling af de 10 omtalte basisintelligenser i videnshjulet.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2008

af

af

Karsten Boll

2008

Bogen henvender sig både til pædagoger i daginstitutioner og SFO'er samt lærere i indskolingen og på mellemtrinnet. Forfatteren har lavet en fin oversigt over de ti intelligenser kædet sammen med lege, legetøj og menneskelig udvikling. Der er mange gode indgange til en elevdifferentieret undervisning.

Forfatteren har beskæftiget sig en del med børn og unges leg og læring, legetøj. Der opstilles "vidensskemaer", som forfatteren henviser til i en anden bog af forfatteren - Læreplaner og klogheder, der kommer (08/18). De mange intelligenser, leg og læring og undervisningen, der skal tilgodese den enkelte elev er en fin cocktail, der kan hjælpes på vej med denne bog. Indholdet er overskueligt med en ultrakort beskrivelse af de ti intelligenser, hvorefter hver intelligens kædes sammen med leg, materialer, redskaber og spil/aktiviteter. Teksten er skrevet i et letlæst ligefremt sprog.

Bogen er en revideret udgave af Legetøjet og intelligenserne (06/06) fra forlaget Praksis. Der er tilføjet 5 sider om legetøj samt en side om identitet og adfærd, mens vidensskemaerne ved hvert afsnit er gledet ud og udgivet i en anden bog. Ellers ligner det mest en omredigering af 1. udgave.

Oplagt anskaffelse til lærerbiblioteket, samlingen af pædagogisk litteratur på daginstitutioner samt til udlånssamlingen på biblioteket til den interesserede låner.