Bøger / faglitteratur / vejledninger

Limtræ


Beskrivelse


Vejledning i anvendelsen af limtræ til bærende kontruktioner. Bl.a. med eksempler på konstruktionstyper og samlingsmetoder samt diagrammer til dimensionering af forskellige bjælketyper.