Bøger / faglitteratur til børn / håndbøger

Litteraturens perioder


Beskrivelse


Om den litterære udvikling i Danmark med vægt på sammenhængen mellem de litterære udtryk og periodernes ideer, åndsretninger og samfundsudvikling.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 22. dec. 2011

af

af

Anny Skov Madsen

d. 22. dec. 2011

Bogen er primært for de gymnasiale uddannelser. Men også alment litterært interesserede vil have fornøjelse af bogen, idet litteraturen er set i en bredere samfundsmæssig sammenhæng.

Bogen gennemgår den litterære udvikling i Danmark opdelt i perioder fra oldtiden til og med 2011. Det særlige er at de litterære perioder og værker er set i lyset af den øvrige udvikling i Europa, dvs. der for hver periode er geografiske kort, og der bliver givet korte oversigter over den historiske og samfundsmæssige udvikling, de fremherskende ideer og åndsretninger. Trends, tidstypiske genrer og træk er omtalt sammen med de vigtigste forfattere og deres værker. Den tospaltede tekst, de korte afsnit med præcise overskrifter og små opsummerende modeller viser strukturer og sammenhænge på tværs. Forrest og bagerst i bogen er der overskuelige tidstavler, der viser periodernes karakteristika. K. Michelsen er forfatter og redaktør af en lang række litteraturhistoriske værker.

Der er i forhold til 1. udgaven fra 2005 skrevet et nyt kapitel om perioden 2001 til 2011. Desuden er der foretaget justeringer i afsnittet om perioden efter 1989. Tidstavlerne er opdaterede. 1. udgaven dækker fint indtil ca. år 2000, så den kan stadig anvendes, når det gælder de ældre perioder.

En kort og inspirerende gennemgang af den litterære udvikling i Danmark sat ind i en europæisk sammenhæng, der giver god indsigt i idehistorien, og den sætter forfatterne og deres værker ind i den almindelige samfundsudvikling.