Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Lokal løn på kommunale arbejdspladser : forskelle i kvinders og mænds løn


Beskrivelse


Undersøgelse af den lokale løndannelse på det kommunale arbejdsmarked med henblik på at belyse hvordan der opstår lønforskel mellem mænd og kvinder. Fokus er på tillidsrepræsentanter, ledere og medarbejdere og deres erfaringer og refleksioner over forhandlingerne om lokal løn.