Bøger / faglitteratur

Lokalt politisk lederskab


Beskrivelse


Casestudier af fire danske borgmestre og de kommuner hvor de bedriver lederskab: Helsingør, Middelfart, Randers og Egvad. Ledelsesopgaver som politikformulering, dagsordenskontrol, programimplementering, allianceskabelse, repræsentation og kommunikation beskrives.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 24. apr. 2008

af

af

Carsten Güllich-Nørby

d. 24. apr. 2008

Bog især henvendt til politikere og de politisk interesserede. Her især i kommunalpolitik. Også relevant for kommunale ledere og embedsmænd. Til opgavebrug kan jeg forestille mig fx en gymnasieopgave om politik og lederskab. Men selvfølgelig også oplagt til videregående politiske studier.

To lektorer ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet, skriver her sammen, hvad der kan karakteriseres som en grundbog om politisk lederskab. To begreber, der meget gerne skulle have en god sammenhæng og dynamik også i den lokale politiske ledelse. Bogen bygger på 4 casestudier af det politiske lederskab hos 4 borgmestre og deres respektive kommuner. Forordet nævner forløberen til den nye bog Den danske borgmester fra 2005 af samme forfattere. Bogen redegør teoretisk for "politisk lederskab". Her nævnes bl.a. 3 karakteristika. Politisk lederskab er formålsbestemt og har til hensigt at realisere nogle bestemte mål. Den politiske leder har (forhåbentlig) nogle som følger ham og som tredje karakteristika har den politiske leder en gerne effektfuld indflydelse på sine omgivelser. Casestudier af Middelfart, Randers, Egvad og Helsingør kommuner. Konkluderende spørges der bl.a om der er "Grænser for det politiske lederskab?".

Andre nyere bøger er af samme forfattere den nævnte Den danske borgmester, men ellers er der ikke i bogform andet om lokalt politisk lederskab.

Til inspiration for enhver borgmester med styrke i de praktiske casestudier.