Bøger / faglitteratur / love

Lov om leje
Lov om midlertidig regulering af boligforholdene
Lov om leje af erhvervslokaler m.v.
Lov om leje af almene boliger