Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Luftfart


Beskrivelse


Den civile luftfarts historie, flyenes teknik, udvikling og opgaver, lufthavne og personalegrupper, miljø- og sikkerhedsforhold samt fremtiden for luftfarten.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 27. jan. 2012

af

af

Karsten Boll

d. 27. jan. 2012

Målgruppen er interesserede (drenge) fra 10 år, der straks fanges af forsiden med billedet af en Airbus 380.

Forfatteren, der bl.a. kendes for titler som Traktortræk og Flyvemaskiner (10/41) blandt mange har her lavet en gedigen bog om luftfart set ud fra danske forhold. Forfatteren kommer fint rundt om de emner, der forbindes med emnet - personale, flytyper, miljø, sikkerhed, konkurrence samt det at flyve. Desuden sammenlignes der med, hvor meget brændstof der bruges pr. person på en rejse fra København til Billund. Billederne og tekstboksene er særdeles velvalgte - og understøtter teksten fint. Brødteksten er mundret og let tilgængelig i en tospaltet opsætning. Forrest fyldig indholdsfortegnelse og bagest såvel stikordsregister som enkelte andre litteratur- og www-henvisninger. Der er opgaver til bogen på www.fagliglaesning.dk.

Ved søgning på luftfart kommer kun forfatterens egen Trafikflyvningen (03/24), som jo mangler de seneste 9 års udvikling. Ved søgning på flyvningens historie dukker forfatterens navn op med flere specialtitler. Grahams Fantastiske flyvemaskiner er oversat af forfatteren.

Fin og velkomponeret bog til målgruppen fra 10 år og opefter, der giver et godt overblik over luftfart i dag. Anbefales til såvel børnebiblioteker som skolernes læringscentre.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Jørgen Carlsen (skole)

d. 18. dec. 2018

Fagbilledbog for mellemtrinet om den civile luftfart. Flyvemaskinens historie, teknik og opgaver behandles på ialt 28 sider, mens lufthavne, personale, miljø, sikkerhed og fremtidstankerafslutter bogen, der hovedsageligt beskæftiger sig med danske forhold. Teksten er informationsrig og udformet, så børn fra 4.-5. kl. kan læse og forstå den. Sætningerne er korte og præcise ogindeholder kun de absolut nødvendige tekniske detaljer. Et stort billedmateriale, ca. halvdelen af bogen, støtter og supplerer den trespaltede tekst. Billedsiden består mest af farvefotos, mangetaget af forfatteren selv, samt enkelte s.h. fotos og tegninger, især vedr. det historiske. Hvert billede har en uddybende tekst. Bogen ser bredt på den civile luftfart, og når interessen er vakt,er der flere informationer at hente fra titlerne i litteraturlisten, hvor der også er adresser på flymuseerne i DK. I forhold til andre titler om emnet er bogens styrke dens tilgængelighed, og atden behandler danske forhold.Den er særdeles anvendelig til selvlæsning i skole og fritid og tværfagligt arbejde, hvor Ole Steen Hansen bl.a. er kendt fra Vi undersøger transport fra 1990.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Niels Andersen

d. 18. dec. 2018

Nem lille fagbog, der på trods af sin lille tekstmængde formår at trække de væsentligste elementer frem indenfor den civile luftfart. Der indledes med et kapitel om flyvningens historie,dernæst hvordan flyvemaskinerne fungerer, den civile luftfarts opgaver, lufthavne, flyenes personale (interessant er f.eks. et skema over en stewardesses ugeprogram), og der sluttes med et afsnitom sikkerhed, miljø og fremtidens udvikling. Til sidst en litteraturliste - med enkelte unøjagtigheder i indførelserne - og en liste over danske flymuseer. Bogen er sat med trespaltet, tydelig åbentypografi, og den vil kunne læses fra omkring 10-11 år, uden at den tekniske forklaring føles tyngende. Illustrationsmaterialet, der overvejende består af meget fine farvefotos, udgør ca. halvdelenaf det samlede sidetal, og opsætningen heraf bidrager til bogens smukke layout. Vi har på det seneste set en del samtryksproduktioner indenfor teknik og transportmidler - denne bog er et forbilledepå, hvordan man ogsåkan lave danske fagbøger for danske børn. Patrick Facon: Flyvningens historie (1985) behandler nogle af de samme emner, men er bredere og sværere, og tager fremfor alt ikke situdgangspunkt i danske forhold.


Geografisk orientering

Årg. 22, nr. 1 (1992)

af

af

Henrik Lieberkind

Årg. 22, nr. 1 (1992)