Bøger / faglitteratur / ordbøger

Luftforurening med partikler : et sundhedsproblem


Beskrivelse


Om partikelforurening i luften, hvad er partikler, hvordan dannes partikelforureningen og hvad kan man gøre for at begrænse den.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 30. apr. 2009

af

af

Carsten Güllich-Nørby

d. 30. apr. 2009

Miljøvidenskabelig antologi om partikelfourening, der henvender sig til de særligt miljø-interesserede læsere, og naturligvis til fagfolk. Ikke mindst anvendelig i forskellig opgavesammenhæng, her fra og med mindst niveauet for folkeskolens ældste klasser, og helst gymnasieniveau.

En lang række forskere fra Danmarks Miljøundersøgelser, særligt afdeling for Atmosfærisk Miljø, ved Aarhus Universitet, præsenterer her den nyeste forskningsmæssige baserede viden om luftforurening med partikler. Denne miljøvidenskabelige antologi redigeret af Finn Palmgren, er på et forskningsmæssigt akademisk niveau, men faktisk skrevet så forståelsen ikke nødvendigvis kræver nogle særlige forudsætninger, udover interessen for miljøet. Som grundlæggende præmis lyder det allerede i forordet: "Partikler i luften er et af de største luftforureningsproblemer i byer verden over. Denne forurening er erkendt som et alvorligt miljø- og sundhedsproblem internationalt, herunder af WHO og EU." Bogens indlæg redegør for, hvad partikler er, fortæller om den brede erkendelse af problemet med partikelforurening af luften, bl.a. fra forbrændingsanlæg eller biler, og redegør fx for "helbredseffekter af partikler".

Der kommer mange bøger om miljøet, men denne er eneste grundige præsentation af nyeste viden specielt om luftforurening med partikler.

Bogen er på en gang en præsentation af nyeste viden og samtidig et naturligt indlæg i en aktuel debat. Ikke mindst brugbar til opgaver.


Gymnasieskolen

Årg. 92, nr. 17 (2009)

af

af

Jesper Nymann Madsen

Årg. 92, nr. 17 (2009)