Bøger / faglitteratur / bibliografier

Luftforurening og sundhed


Beskrivelse


På en varm sommerdag kan vi se forureningen ligge som et fint brunt tæppe over større danske byer, og om vinteren snor røgen fra utallige brændeovne sig op fra skorstene. I hele Danmark forpester lastbiler og biler os med bilos - uanset årstid. En stor del af den forurening ender i vores lunger, resten i naturen. Vi er afhængige af den luft, vi indånder, og kan ikke undgå at blive påvirket. Årligt dør op mod 3 millioner mennesker i verden på grund af luftforurening. I Danmark skønnes tallet at være 4.000. Det er alvorligt, og der er brug for at fokusere mere på kilderne til forureningen og konsekvenserne af den. Al­ligevel er den gode nyhed, at luftkvaliteten i Danmark faktisk er god relativt set. Luftforurening og sundhed måler den aktu­elle forurening af luften og ser på helbreds­effekterne. Her er perspektivet også de om­kostninger i kroner og øre, luftforureningen har for samfundet. Det er derfor vigtigt at følge udviklingen og se på, hvad vi kan gøre for at begrænse luftforurening i fremtiden.