Bøger / faglitteratur / øvelser

Må jeg hjælpe dig? : fri af depression


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. feb. 2015

af

af

Dorte Tissot Hansen

d. 18. feb. 2015

Med vægt på yoga, meditation og mindfulness kommer denne bog med mange fine overvejelser omkring styrkelse af sindet hos den læser, der er ramt af stress, depression eller udbrændthed.

Forfatteren er psykiater og forsker i mindfulness. I bogens første kapitler præsenteres depression og stress; symptomer, sygdommenes forskellige sværhedsgrader og hjernens funktion. Så følger et kapitel om behovet for medicin, hvorefter de forskellige måder at arbejde med mindfulness på præsenteres i form af kapitler om yoga, meditation og kærlig venlighed. De sidste kapitler omhandler taknemmelighed, pårørende og kunsten at forblive rask. Igennem hele teksten fremhæves vigtige passager med fed ligesom teksten suppleres af citater, enkelte diagrammer og notefelter. Bagest angives links og skriftlige kilder. Hovedvægten er lagt på det teoretiske stof suppleret med enkelte øvelser.

Forfatterens livskloge overvejelser krydret med en del citater og enkelte cases fylder en stor del af bogen, hvilket gør helhedsindtrykket mindre akademisk. Til gengæld tales der meget direkte til læseren i et letforståeligt sprog, og stoffet formidles fint.

Der kommer mange bøger om mindfulness. En anden udgivelse der også beskæftiger sig målrettet med anvendelse af mindfulness i forbindelse med depression og stress er Bevidst nærvær, der dog har en mere akademisk tilgang til emnet.