Bøger / faglitteratur

Mad og medier : æstetik, forbrug og identitet


Beskrivelse


Grundlæggende indføring i det historiske aspekt af forholdet mellem mad og medier. Viser hvordan madæstetik er blevet en medieret kampplads, hvor idéer om den gode og dårlige madforbruger kommer til udtryk. Fokus på de normer, der styrer opfattelsen af kønnenes forhold til mad - også i medierne.