Bøger / faglitteratur

Magt og pragt : enevælde 1660-1848


Beskrivelse


Beretningen om enevældens Danmark i spændingsfeltet mellem magt og den dertil hørende pragt. Med udblik til andre herskere i tiden, der med varierende held afprøvede enevælden og inspirerede den danske styreform.

Anmeldelser (12)


Bibliotekernes vurdering

d. 11. aug. 2010

af

af

Hans Michelsen

d. 11. aug. 2010

Bogen beskriver den danske enevældes historie fra 1660 til afslutningen i 1848. Den henvender sig både til fagfolk og alle historisk interesserede læsere.

Bogen indledes med den danske enevældes specielle forhistorie, den dramatiske fødsel og Kongeloven, der var Europas eneste enevældige grundlov. Da magt også kræver pragt var kongen omgivet af overvældende og meningsfuld pragt fx i udsmykning og de flot iscenesatte processioner og repræsentationer. Derfor skildres også hoflivet, og det forbindes med dannelsen af et mere centraliseret og stærkere statsapparat. Bogen afsluttes med den brede fortælling om enevælden i europæisk lys. Christian VIII var den sidste enevældige konge og med junigrundloven 1848 var det slut. Det er en meget velskrevet og godt illustreret bog. Forfatterne er henholdsvis museumsinspektører og historikere.

Der er fx Adelsvældens sidste dage, 1894, 1975, Griffenfeldt, 2006, Struensees vej til skafottet, 2007, Den standhaftige tinsoldat, 2009 og Den unge Tyge Rothe, 2009.

Dette væsentlige historiske værk er ikke en kronologisk skildring af periodens historie, men bogen tager fat på det spændingsfelt, der ligger mellem magt og dragt. Bogen beskriver et af danmarkshistoriens skarpe hjørner, hvor Kongeloven af 1665 var Europas eneste enevældige grundlov. Dens hovedtema er naturligvis det særligt danske, men den har også udblik til internationale forhold. Den godt og rigt illustrerede bog giver et godt indblik i periodens historie.


Historisk tidsskrift

Bd. 111, h. 1 (2011)

af

af

Karl-Erik Frandsen

Bd. 111, h. 1 (2011)


Dansk tidsskrift for teologi og kirke

Årg. 37, nr. 3 (2010)

af

af

Kurt E. Larsen

Årg. 37, nr. 3 (2010)


Folkeskolen

Årg. 127, nr. 29 (2010)

af

af

Tonny Hansen

Årg. 127, nr. 29 (2010)


Jyllands-posten

d. 19. aug. 2010

af

af

Gerhardt Eriksen

d. 19. aug. 2010


Berlingske tidende

d. 10. sep. 2010

af

af

Bent Blüdnikow

d. 10. sep. 2010


Kristeligt dagblad

d. 1. sep. 2010

af

af

Henrik Jensen

d. 1. sep. 2010


Dansk kirketidende

Årg. 162, nr. 11 (2010)

af

af

Erik Kelstrup

Årg. 162, nr. 11 (2010)


Personalhistorisk tidsskrift

2011, nr. 2

af

af

Michelle Hjortgaard

2011, nr. 2