Bøger / faglitteratur / bibliografier

Maritim arealplanlægning i Øresund : scenarier for udvikling af erhvervs-, samfunds- og miljømæssige forhold


Beskrivelse


Der gives indblik i de mulige scenarier for en miljømæssigt bæredygtig erhvervs- og samfundsudvikling i Øresund samtidig med at havmiljøet bevares - og hvor man samtidigt forsøger at finde den rette balance mellem de mange aktiviteter og interesser i farvandet.