Bøger / faglitteratur / lærebøger

Matematik for økonomer


Beskrivelse


Kompakt lærebog, som dækker den matematiske side af de fleste bachelorstudier i økonomi og erhversøkonmi. Med indføring i de grundlæggende regneoperationer, opgaver med løsningsforslag og formelsamling.