Bøger / faglitteratur / lærebøger

Samfundsøkonomi


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Søren Brunbech

2006

Professor Torben M. Andersen, der er tidligere overvismand og formand for Velfærdskommissionen, er forfatter til denne lærebog i samfundsøkonomi, der er en bred beskrivelse af, hvordan økonomi og samfundsudvikling gensidigt påvirker hinanden. Fremstillingen bevæger sig fra den grundlæggende teori om markedsmekanismen, over markedssammenhængene og markedsmekanismens funktion i praksis og til selvstændige dele om bl.a. globalisering, vækst og global ulighed og velfærdssamfundet. Efter hvert kapitel er der en række checkspørgsmål til teksten og tre til fem opgaver. Den tætte tekst brydes af fotografier og af diverse grafer og tabeller, og der er indsat en række bokse over særlige emner.Teksten undgår stort set fagsprog og matematiske formler, og til forståelse af de fagtermer der er med, er der støtte at hente i et godt økonomisk minileksikon over en halv snes sider bagest i bogen, hvor man også finder et omfattende stikordsregister og en oversigt over hjemmesider med supperende og aktuel information. Den brede beskrivelse af de samfundsøkonomiske forhold vil formentlig især blive brugt som lærebog i gymnasiet og på forskellige videregående uddannelser, men med sin almindeligt tilgængelige fremstilling, der er uden brug af matematik, vil den også kunne læses af interesserede uden for undervisningssammenhæng.


Gymnasieskolen

Årg. 89, nr. 22 (2006)

af

af

Benny Jacobsen

Årg. 89, nr. 22 (2006)