Bøger / faglitteratur


Beskrivelse


Præsentation af undervisningsfaget matematik og gennemgang af fagets læseplaner. Samt læremiddelanalyser, der trinmæssigt, indholdsmæssigt og didaktisk spænder fra multiplikation i 2. klasse i Matematrix over ligninger på mellemtrinnet i Kolorit til geometri i overbygningen i KonteXt og videre til konkrete materialer.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 6. jan. 2015

af

af

Henrik Munch Jørgensen

d. 6. jan. 2015

Præsentation af faget matematik og analyse af læremidler til matematikundervisningen. Bogen henvender sig til matematiklærere og lærerstuderende i faget matematik.

Denne udgivelse er blevet til på baggrund af et udviklingsprojekt med fokus på forholdet mellem læreplaner, læremidler og skolens praksis og er en del af en forlagsserie, som didaktisk behandler alle skolens fag. Bogen har fokus på matematikundervisningen, et vægtigt fag i grundskolen, som har gennemgået store forandringer gennem årene. Bogen giver en historisk gennemgang af fagets udvikling samt beskriver og analyserer forskellige læreplaner og læremidler til både indskolingen, mellemtrinnet og overbygningen.

Det er en både kompetent og vedkommende udgivelse, som giver undervisere og kommende undervisere gode redskaber til at analysere og vurdere læreplaner og læremidler.

Bogen er en del af forlagsserien "Mål og midler", som kommer med analyser af materialer til alle grundskolens fag. Serien indledes med de to udgivelser Fælles mål og midlerLæremidler i didaktikken og Læremidler i didaktikken, som giver de faglige redskaber til analyserne og derfor vil være yderst relevante at læse sammen med denne udgivelseBogen er en del af forlagsserien "Mål og midler", som kommer med analyser af materialer til alle grundskolens fag. Serien indledes med de to udgivelser Fælles mål og midler og , som giver de faglige redskaber til analyserne og derfor vil være yderst relevante at læse sammen med denne udgivelse.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 13. jan. 2014

af

af

Steen Ehlers

d. 13. jan. 2014