Bøger / faglitteratur

Matematikvanskeligheder - tidlig indsats : kortlægning og undervisning


Beskrivelse


Et praktisk redskab til at give matematiklærere mulighed for hurtigt og effektivt at iværksætte støtte til elever, der har vanskeligt ved at lære grundlæggende sider af matematikkens mange forskellige områder.