Bøger / faglitteratur

Max Weber : personen og forfatterskabet


Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 20. dec. 2000

af

af

Lone Thaarup

d. 20. dec. 2000

Bogens amerikanske forfatter er professor i sociologi og han giver her sit bud på en biografisk skildring af den tyske samfundsteoretiker Max Weber. Som undertitlen angiver, søger forf. at skildre M.W.s videnskabelige indsats gennem en skildring af såvel hans livsforløb som hans teoretiske værker set i tids- og samfundsmæssig kontekst. Max Weber, 1864-1920, var søn af en fremtrædende jurist og politiker og en religiøs og feministisk mor. M.W. skildres som en umådeligt begavet og original tænker, men også som psykisk svingende, kontroversiel og modsætningsfuld. Forfatterskabets kompleksitet rummer store (om end uafsluttede) værker bl.a. om "Den protestantiske etik og kapitalismens ånd" med W. s bud på faktorer, der har haft betydning for den vestlige verdens politiske og økonomiske udvikling. Max Weber skelner mellem klasse, status og magt og hans gennemgående tema var at analysere relationer mellem faktorerne. Med sin enorme spændvidde og indsigt udgør hans analyser fortsat basisviden indenfor bl.a. sociologi og organisationsteori. Bogen er en kort introduktion til et umådeligt omfattende værk, men den formår trods sit begrænsede omfang at give en tilgængelig og velskrevet almen indføring i Max Webers samfundsteorier og -analyser.


Berlingske tidende

d. 11. juni 2001

af

af

Søren Christensen

d. 11. juni 2001


Information

d. 3. jan. 2000

af

af

Christian Madsbjerg

d. 3. jan. 2000


Chaos

Nr. 37 (2002)

af

af

Tove Tybjerg

Nr. 37 (2002)Informationer og udgaver