Bøger / faglitteratur

Medicinske og kirurgiske cases


Beskrivelse


Medicinske og kirurgiske cases” er den første lægevidenskabelige casebog for medicinstuderende og yngre læger på dansk. Bogen tager det vigtigste fra de medicinske og kirurgiske specialer og tilføjer en ny dimension: Den kliniske, casebaserede tankegang. Med udgangspunkt i læserens lærekundskaber fører denne bog læseren ind i den diagnostiske, differentialdiagnostiske, udredningsmæssige og behandlingsorienterede tankegang. Læseren er selv hovedpersonen! Gennem cases fra den kliniske hverdag i almen praksis, i akutmodtagelsen eller på specialafdelingen får læseren mulighed for at tage stilling til patienters præsentation af forskellige lidelser. Den kliniske praksis har formen: anamnese, objektiv undersøgelse, paraklinisk, diagnostiske og differentialdiagnostiske overvejelser, behandling m.v., og læseren føres igennem de rette valg i hver casesituation. I ”Medicinske og kikirurgiske cases” får læseren desuden en uddybende forklaring på, hvorfor de valg, der træffes, er de rigtige i disse situationer. Bogen følger anerkendte danske standarder og procedurer og er derfor et uundværligt værktøj for den danske medicinstuderende og yngre læge, der hermed får mulighed for at omsætte den teoretiske viden fra større lærebøger til klinisk praksis.

Anmeldelser (2)


Dagens medicin

2014, nr. 24

af

af

Helle Torpgaard

2014, nr. 24Informationer og udgaver