Bøger / faglitteratur

Mellemmenneskelige aspekter i sygepleje


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Om forfatterens teori, der bygger på et eksistentialistisk menneskesyn ud fra den overbevisning, at det er vigtigere at fokusere på, hvad der sker med mennesker i sygeplejen end at fastholde professional afstand mellem sygeplejerske og patient.

Indhold

Indholdsfortegnelse: Sygeplejens natur (Definition af sygepleje ; Begreb: Sundhed ; Sundhedsundervisning ; Definitionen af sygepleje om formuleret som et formål ; Definition af en professionel klinisk sygeplejerske ; Definition af indhold og proces ; Det enestående ved sygepleje ; Sygeplejerskens to hovedfunktioner) ; Begreb: Mennesket (Definition af begrebet mennesket) ; Begreb: Patient (Definition af patient) ; Begreb: Sygeplejersken (Definition af begrebet sygeplejerske) ; Begreb: Sygdom (Definitioner af termerne "syg" og "Sygdom") ; Begreb: Lidelse (Lidelsens natur ; Smerteproblemet ; Smertens natur ; Definition af Smerte) ; Begreb: Håb (Definition af håb ; Håbets oprindelse ; Håbløshed ; Sygeplejerskens rolle) ; Sygdom og lidelse som menneskelige erfaringer (Menneskets oplevelse af sygdom og lidelse) ; Begreb: Kommunikation - Kommunikationsprocessen (Definition og diskussion af begrebet "kommunikation") ; Begreb: Kommunikation - Kommunikation og den interaktive proces (Mål i interaktionen ; Observation) ; Begreb: Kommunikation - Kommunikationens indhold ; Begreb: Kommunikation - Kommunikationsfærdigheder eller -evner (Definitioner af termer) ; Begreb: Kommunikation - Kommunikationsteknikker (Definition af termen "kommunikationsteknikker") ; Begreb: Kommunikation - Kommunikationssammenbrud (De vigtigste årsager til kommunikationssammenbrug og fordrejning) ; Menneske-til-menneske-forholdet - Diskussion af termen "Sygeplejerske-patient forhold" (Definition af termer ; Forskellige typer af sygeplejerske-patient interaktioner) ; Menneske-til-menneske-forholdet - Definition og diskussion af termen "menneske-til-menneske-forhold" ; Menneske-til-menneske-forholdet - Faser, der fører til etableringen af et menneske-til-menneske-forhold (Fasen - det første møde ; Fasen - fremvækst af identiteter ; Fasen - empati ; Fasen - sympati ; Fasen - gensidig forståelse) ; Sygeplejeintervention - Opfyldelse af sygeplejens funktioner (Sygeplejerskens ansvar ; Definition af termen "at finde mening i sygdom og lidelse" ; At hjælpe individer til at finde mening i sygdom ; At hjælpe den syges familie) ; Kirurgi - en menneskelig erfaring (Definition af og kendetegn ved angst ; Forberedelse før operation ; Kirurgi - som menneskelig erfaring)