Bøger / faglitteratur

Menneskerettigheder


Beskrivelse


Indhold:
Indledning.
Rettigheder og menneskerettigheder.
Menneskerettighedernes kerne.
Naturret.
Den klassiske naturret fra antikken og middelalderen.
Nytiden naturret.
Den nye ejendomsret.
Naturretten og menneskebegrebet.
Menneskerettighederne erklæres.
Nogle forskelle i erklæringerne.
Menneskerettigheder og demokrati.
Rids over erklæringernes historie.
Efter 2. Verdenskrig: nyt fokus på menneskerettigheder.
Menneskerettighederne, moderniteten og paradokset.
Menneskerettighedernes eksistensvilkår.
Citeret litteratur.
Tekster.
Tekst 1: Virginia Rettighedserklæringen.
Tekst 2: De tretten Forenede amerikanske Staters enstemmige erklæring.
Tekst 3: Den franske erklæring og menneskets og borgerens rettigheder.
Tekst 4: Verdenserklæringen om menneskerettighederne.
Litteratur.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 21. juni 2001

af

af

Jens Bråten

d. 21. juni 2001

Forfatteren er professor ved Institut for Idéhistorie ved Aarhus Universitet og har skrevet en række faglitterære bøger. Bogen udgives i forlagsserien Alle Tiders Tanker - en serie, der kortfattet præsenterer de store tænkere og filosoffer. I første halvdel af bogen fokuseres på menneskerettighedernes historiske udvikling og på en idéhistorisk gennemgang af såvel den klassiske som den moderne naturret med omtale af blandt andre Hobbes, Locke og Tocquevilles tanker. Andre afsnit sammenligner de tre kendte menneskerettighedserklæringer, og de nye holdninger til menneskerettighederne efter 2. Verdenskrig debatteres. Anden halvdel af bogen gengiver følgende tekster: Virginia Rettighedserklæringen (1776), De tretten Forenede Amerikanske Staters enstemmige erklæring (1776), Den første erklæring af menneskets og borgerens rettigheder (1789) og Verdenserklæringen om Menneskerettighederne (1948). Niveaumæssigt er bogen på linje med f.eks. Menneskerettigheder redigeret af Jens Erik Kristensen (1989). Målgruppen er således voksne læsere med interesse for den historiske og idehistoriske baggrund for menneskerettigheder.


Information

d. 13. dec. 2001

af

af

Rune Lykkeberg

d. 13. dec. 2001


Kristeligt dagblad

d. 3. okt. 2001

af

af

Asger Brandt

d. 3. okt. 2001