Bøger / faglitteratur

Mennesket i hjernen : en grundbog i neuropædagogik


Beskrivelse


Hjernens opbygning og funktion beskrives med henblik på at inspirere til, hvordan man kan planlægge og gennemføre et neuropædagogisk forløb, der fremmer læring hos elever med neuropsykologiske vanskeligheder.

Anmeldelser (10)


Bibliotekernes vurdering

d. 24. jan. 2012

af

af

Hans-Christian Uth

d. 24. jan. 2012

Bogen kan anvendes af alle, som beskæftiger sig med læring; såvel inden for normal- som inden for specialområdet. Pædagoger, lærere og behandlere vil kunne anvende bogen til at skaffe sig et kvalificeret, teoretisk grundlag for arbejdet samt til at hente konkrete værktøjer og metoder.

Bogen opsamler al tilgængelig viden inden for sit felt, og stoffet er struktureret sådan, at læseren i bogens første fire kapitler gives et overblik over hjerneforskningen, neuropædagogikken samt en karakteristik af neuropædagogen og dennes didaktiske og metodiske værktøjer. I bogens øvrige 10 kapitler gås i dybden med forskellige emner inden for feltet: opmærksomhed, sansning, motorik, hukommelse, motivation, sprog og meget mere. Bogens afsluttende kapitel sætter fokus på it's betydning i samspil med de øvrige kulturteknikker: matematik, læsning og skrivning. Alle kapitler er forsynet med diagrammer, tegninger og opsummeringsafsnit. Bogen er forsynet med en omfattende indholdsfortegnelse og ditto stikordsregister, hvilket muliggør anvendelse som opslagsværk. Meget omfattende international litteraturliste.

Denne 2. udgave af titlen er kraftigt udvidet og revideret, og den fremtræder som en helt ny udgivelse i forhold til 2004-udgaven, som findes i 123 biblioteker. Om emnet findes fra de senere år bl.a. Neuropædagogik - i teori og praksis, 2011 og Den lærende hjerne, 2007.

Uhyre omfattende, teoretisk velfunderet og engageret behandling af et pædagogisk felt i rivende udvikling.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 14. juni 2012

af

af

Malene Schrøder

d. 14. juni 2012


Ugeskrift for læger

Årg. 166, nr. 51 (2004)

af

af

Helge Dohn

Årg. 166, nr. 51 (2004)


Sygeplejersken

Årg. 105, nr. 8 (2005)

af

af

Rikke Lohmann Panton

Årg. 105, nr. 8 (2005)


Pædagogisk psykologisk tidsskrift

Årg. 49, nr. 6 (2012)

af

Årg. 49, nr. 6 (2012)


Dansk audiologopædi

Årg. 41, nr. 1 (2005)

af

af

Charlotte Thostrup

Årg. 41, nr. 1 (2005)


Tidsskrift for sygeplejeforskning

Årg. 21, nr. 3 (2005)

af

af

Jette Witt

Årg. 21, nr. 3 (2005)


Kognition & pædagogik

Årg. 15, nr. 58 (2005)

af

af

Inger Mertz

Årg. 15, nr. 58 (2005)


Psykologisk pædagogisk rådgivning

Årg. 41, nr. 5/6 (2004)

af

af

René B. Christiansen

Årg. 41, nr. 5/6 (2004)