Bøger / faglitteratur / lærebøger

Menneskets psykologi


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 24. sep. 2004

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 24. sep. 2004

Bogen er beregnet som introduktion til faget psykologi ved de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser - sygeplejersker, jordemødre etc. Bogen er opbygget i 5 dele: 1. del introducerer til faget, dets historie og grundlæggende teoretikere, og kommer med bud på, hvorfor og hvordan psykologi er relevant i sundhedsuddannelserne. 2. del præsenterer biopsykologiske og kognitive områder i psykologien herunder de funktioner, der ligger til grund for menneskets adfærd, bevidsthed, læring og tænkning. 3. del giver under overskriften "Personlighed og udvikling" indblik i de store psykologiske teorier, der beskriver og forklarer, hvad et menneske er, og hvordan det udvikler sig gennem livet. I 4. del om sociale processer introduceres relevante socialpsykologiske begreber, som har at gøre med individet og fællesskabet, mens 5. del tager fat på et relativt nyt og for målgruppen særdeles relevant område: sundhedspsykologi. Forfatteren har sin faglige baggrund i orden, idet hun er cand.psych. og sygeplejerske. Bogen har lærebogspræg i den forstand, at den formidler sit budskab på en neutral måde og nedtoner forfatterpersonligheden. Den kan godt bruges bredere end målgruppen, hvis man står og mangler en nyere grundbog i psykologi.