Bøger / faglitteratur

Mentaliseringsbaseret behandling i teori og praksis


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

Begrebsmæssigt og klinisk grundlag (Jon. G. Allen: At mentalisere i praksis. Jens Hardy Sørensen: Affektregulering, kontekstuel affektrepræsentation og mentalisering). Udviklingsbaseret psykopatologi (Jens Hardy Sørensen: Affektspejling som forudsætning for affektbevidsthed og mentaliseringsevne. Peter Fonagy: Den mentaliseringsbaserede tilgang til social udvikling. Elliot L. Jurist: Dit sind og mit : nye retninger for mentaliseringsteori. Et neurobiologisk perspektiv på mentalisering og interne objektrelationer hos traumatiserede patienter med borderlineforstyrrelse / Glen O. Gabbard, Lisa A. Miller & Melissa Martinez). Integrering af mentalisering i etableret behandling (Richard L. Munich: Integrering af mentaliseringsbaseret behandling og traditionel psykoterapi for at skabe et fælles grundlag og fremme handlekraft). Mentaliseringsbaseret assessment og terapi (Jens Hardy Sørensen: Udviklingsbaseret assessment af mentaliseringsniveau. Mentalisering og borderline-personlighedsforstyrrelse / Anthony Bateman & Peter Fonagy. Kortvarig mentaliserings- og relationsterapi : integreret familieterapi for børn og unge / Pasco Fearon ... et al. Uddannelse i mentaliseringsbaseret terapi for psykiatriske reservelæger / Laurel L. Williams ... et al. At blive bedre til at mentalisere gennem psykoedukation / G. Tobias ... et al.). Mentaliseringsbaseret tilgang til forebyggelse (Minding the baby : et mentaliseringsbaseret forløb for forældre / Lois S. Sadler, Arietta Slade & Linda C. Mayes. Arietta Slade: Mentalisering som en ramme for arbejdet med forældre i børnepsykoterapi)


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. okt. 2009

af

af

Jette Landberg

d. 19. okt. 2009

Bogen henvender sig primært til faggrupper, der arbejder med mennesker, fx psykologer, psykiatere, psykoterapeuter og sygeplejersker, samt forskere indenfor psykiatrien, da den er på et ret højt fagligt niveau.

Mentalisering er den færdighed, der gør det muligt at fortolke andres sind og dermed også sit eget. Nedsat mentaliseringsevne ses fx hos personer med borderlineforstyrrelser eller andre personlighedsforstyrrelser. Begrebet mentalisering har vundet indpas i psykiatrien gennem de seneste år også i Danmark. En række internationale eksperter forklarer begrebet med eksempler og behandlingsforløb. Allen er amerikansk psykiatriprofessor. Fonagy professor i psykoanalyse i London, og Slade er professor i klinisk psykologi. Den danske redaktør er leder ved Center for Traume- og Torturoverlevere. Bogen igennem henvises til mange af de store navne indenfor fx tilknytningssteori. Litteraturlisten er på over 60 sider, hvilket også siger noget om værkets teoretiske fundering.

Der er tidligere udkommet et par vægtige værker af Peter Fonagy Mentaliseringsbaseret behandling af borderline-personlighedsforstyrrelser, 2009 og Affektregulering, mentalisering og selvets udvikling, 2007.

Bogen er på et højt fagligt niveau og henvender sig primært til fagfolk som psykiatere og psykologer. Specielt interesserede får dog her en virkelig vægtig belysning af begrebet mentalisering.